Nhạc Trữ Tình

Đời Nghèo Trương Phi Hùng
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Ngốc ơi Tấn Tài
Bún Nước Lèo Ơi Lâm Quang Long - Trương Như Ý
Tình Bơ Vơ Hoàng Châu
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chia Tay Tuấn Quang
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng
Mùa xuân đó có em Đàm Vĩnh Thanh
Chuyện Ba Người Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan