Nhạc Trữ Tình

Nắng Xuân Vũ Phong Sơn
Trúc Đào Ân Thiên Vỹ
Sương Lạnh Chiều Đông Hồng Hạnh Bolero
LK Đừng Bỏ Anh Mà Đi Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang
Chiều Không Em Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Sầu Đâu Quê Ngoại Trang Anh Thơ - Quỳnh Trang
Say Men Đời Micae Lê Hùng
Hương Tóc Mạ Non Trang Anh Thơ - Quang Trường
Ai Khổ Vì Ai Tô Huân Vũ
Túp Lều Lý Tưởng Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Bằng Lòng Đi Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan