Nhạc Trữ Tình

Đêm tâm sự Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Ngày Buồn Quang Linh
Đêm Buồn Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tiền Nhiều ca sĩ
Đò về bến cũ Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Mẹ Thương Phương Thanh
Ray Rứt Trang Anh Thơ
Trăng về thôn giã Dương Hồng Loan
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan