Nhạc Trẻ

Phận Mỏng Duyên Mờ Vĩnh Thuyên Kim
Đếm Đêm Minh Đinh - Hacrayon
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Cho Qua Phạm Trưởng
Cho Em GIANG NGUYỄN
Anh 17 Andiez - Seachains
Bất Ngờ Yêu Em Lương Chấn Nam
Tình Đơn Phương 8 Vĩnh Thuyên Kim
Xuân Về Em Vẫn Ế Vĩnh Thuyên Kim