Nhạc Trữ Tình
Tình Ngoại VŨ HẢI
Thương Quá Việt Nam Dan Truong - Trung Quang
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
Biển Mặn Tình Em Hà My - Trần Xuân
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Ước Nguyện Đầu Xuân Thúy Hằng Hana - Hữu Khánh
Lệ Tình Ngọc Sơn
Xa Vắng Lưu Trúc Ly
Cánh Thư Quê Nhà Mạnh Quỳnh
Lk Hành Trình Trên Đất Phù Sa Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan