Nhạc Trữ Tình

Bài Ca Tết Cho Em Phương Kiều - Nguyễn Thành Viên
Ước Nguyện Đầu Xuân Thúy Hằng Hana - Hữu Khánh
Hai Vì Sao Lạc Hương Ngọc Vân
Mộng Dưới Hoa Đàm Vĩnh Hưng
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tình Xưa Khưu Huy Vũ
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Kẻ Thứ Ba Ngọc Kiều Oanh
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm