Nhạc Trữ Tình

Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Chờ Người Xuân Phú
Ăn Năn Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
Mèo Hoang Trường Sang
Xa Quê Nhớ Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Giọng Ca Buồn Ngọc Huyền
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
Cay Đắng Đời Tôi Lâm Hoài Phong
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Căn Nhà Dĩ Vãng Âu Thiên Dzũ