Nhạc Trữ Tình

Con Đò Và Bến Sông Đông Quân - Phương Thùy
Hoài Niệm Câu Ca Dao Đông Quân - Phương Thùy
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Trương Phi Hùng
Rồi Mai Tôi Đưa Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Bé Yêu Cẩm Ly - Quốc Đại