Nhạc Trữ Tình

Biết Bao Giờ Phạm Trưởng
Nội Tôi Minh Luân
Nhà Anh Nhà Em Nguyễn Hồng Ân
Con Thuyền Không Bến Đàm Vĩnh Hưng
Như Một Cơn Mê Mai Tuấn - Tâm Như
Cõi Nhớ Lương Nhật Duy
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Tình Khúc Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Mam Kho Que Nha Dương Nghi Đình
Bí Mật Eva Nguyễn Ngọc Anh