Nhạc Trữ Tình

Duyên Ta Trời Ban Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Phút cuối Đông Quân
Nhớ Ngoại Bé Phạm Anh Thư
Hạ Nhớ Người Thương Lan Vy - Alex Châu
Lạy Mẹ Quan Âm Phương Nghi
Tha Chua Tung Quen Dương Ngọc Thái - Trinh Tuyết Hương
Chuyện Tình Cô Ba Cao Lãnh Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Đóa Hoa Vô Thường Thiên An - Lệ Hồng