Nhạc Trữ Tình

Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
Áo Gấm Bên Người Dương Anh Tâm
Thương nhau lý tơ hồng Huy Hoàng - Khánh Loan
Tết Miền Tây Bé Phạm Anh Thư
Đời Mẹ Cha Trần Thiện Khang
Đành Lòng Sao Em Trần Thiện Khang
Sầu Tím Thiệp Hồng Trần Thiện Khang
Thề Ngọc Sơn - Hoàng Châu