Nhạc Trữ Tình

Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
Biển Tình Trường Sang
Tình Yêu Nhiệm Mầu Linh Mục Quang Lâm
Nước mắt mẹ hiền Đông Phương Bảo
Bài Không Tên Số 4 Dương Kim Phượng
Kiếp Độc Thân Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Tình Xa Khánh Ly
Tình bơ vơ Lưu Ánh Loan - Hữu Khương
Đoạn Tuyệt Diệp Nguyên Linh