Nhạc Trữ Tình

Tấm ảnh không hồn Dương Thanh Sang
Tân Cổ Cô Thắm Về Làng Linh Tâm - Nguyễn Thiên Kim
Thương Về Trà Vinh Đinh Quốc Cường
Sầu Đâu Quê Ngoại Đinh Quốc Cường
Chuyện Một Người Đi Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương
Gõ Cửa Trái Tim Đinh Quốc Cường
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Đinh Quốc Cường
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04