Nhạc Trữ Tình

Đừng Trách Lá Diêu Bông Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Kiếp Phù Du Quốc Quốc
Quay Về Hùng Thanh
Vo Dương Ngọc Thái
Nhành cây trứng cá VŨ HẢI - Chế Khanh
Trộm Nhìn Nhau Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Tình kỹ nữ Dương Thanh Sang
Lời Hẹn Tình Quê Hồng Hạnh Bolero