Nhạc Trữ Tình
Mẹ Từ Bi Bé Mai Vy
Xin Trả Cho Anh Thiên Hương - Minh Luân
Người Chồng Xa Xứ Thiên Hương - Minh Luân
Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Thi Phượng - Triệu Đình Minh
A Di Đà Phật Diệu Đan
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Phôi Pha Lân Nhã
Tình Anh Hồng Hạnh Bolero
Bình Dương Một Khúc Tình Quê Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
Anh ở đầu sông em cuối sông Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Hỡi Người Tình Phước Lộc