Nhạc Trữ Tình

Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Bến Mới Phi Bằng
Nàng Yamila Sơn Hạ
Hồng nhan Tuấn Quang
Gửi Vào Kỷ Niệm Trần Thu Thảo
Phôi Pha Thanh Lam - Quốc Trung
Hồi Âm Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Phận Gái Thuyền Quyên Trường Vũ - Ngọc Huyền
Dấu Chân Kỷ Niệm Ngô Quốc Linh
Ngươi Yêu Ta Chăng Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ