Nhạc Trữ Tình

Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Hạnh Phúc Quanh Đây Mạnh Linh - Ngô Quốc Linh
Giã từ Ngọc Châu
Niệm Khúc Cuối Lều Phương Anh
Mối Tình Bên Giếng Nước Trang Anh Thơ - Lâm Huỳnh
Áo Đẹp Nàng Dâu Diễm Thùy - Dương Sang
Phôi Pha Lân Nhã
Chiều Cuối Tuần Diễm Thùy - Võ Hoàng Lâm
Cánh Thiệp Đầu Xuân Nhiều Ca Sĩ - Võ Hoàng Lâm