Nhạc Trữ Tình

Hai Vì Sao Lạc Diễm Thùy
Thôi Lady Phương Thùy
Khi Đã Yêu Dan Truong - Trung Quang
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Hoàng Hôn Màu Nhớ Tina Ngọc Nữ
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Hãy quên anh Đàm Vĩnh Thanh