Nhạc Trữ Tình

Tội tình Hồ Hồng Sơn
Đạo làm con (ft Trí Tô) Trần Xuân - Đông Nguyễn
Chiếc Lá Thu Đông Đông Nguyễn
Căn nhà màu tím Tân cổ Mạnh Quỳnh - Phi Nhung
Mưa Hồng Thiên An - Lệ Hồng
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh
Xin Thời Gian Qua Mau Hương Ngọc Vân
Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Chờ Người Xuân Phú