Nhạc Việt

Nỗi Lo Của Anh Hồ Quang Hiếu
HongKong 1 (RnB Version) Nguyễn Trọng Tài - San Ji
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Áo Mới Cà Mau Lưu Ánh Loan
Đành lòng sao anh Lý Diệu Linh
Hai Quê Hứa Mỹ Tịnh
Xin Gió Đừng Thổi Gia Bin - Leo Phong
Cõi nhớ Lý Diệu Linh
Xa Việt Vũ
Nói Với Người Tình Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero