Nhạc Trữ Tình
Chuyện Đêm Mưa Ngô Quốc Linh
Màu Hoa Bí Hồng Quyên - Phi Loan
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa
Qua Cơn Mê Lý Thu Thảo
Nối Lại Trầu Cau Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Đạo Làm Con Mai Thiên Trang
Sa Mưa Giông Hoàng Mai Trang
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh