Nhạc Trẻ

Giờ Còn Đâu Opal - Minant
Tết Bình An Hana Cẩm Tiên
ICESMILE Hành Or - Lomax
Cõi Không Nguyễn Kiều Oanh
Tết An Nhiên Vang - Cloud 5
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Là Khi Nào Ấy Nhờ Machiot - Seachains
Ngỡ (Ballad) Lương Chấn Nam