Nhạc Trữ Tình

Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bến Duyên Lành Lưu Ánh Loan
Diệu Pháp Liên Hoa Bé Phạm Anh Thư
Điệu Lâm Thôn Trà Vinh Đinh Quốc Cường
Đừng Trả Cho Nhau Thanh Ngân - Võ Minh Lê
Tình Quê Miền Tây Dương Hồng Loan
Tình nhỏ mau quên Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Tội Tình Tuấn Quang
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân
Đà Lạt Hoàng Hôn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân