Nhạc Trữ Tình

Nhạt Nắng VŨ HẢI
Lối Về Xóm Nhỏ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cuốn theo chiều gió Chung Tử Lưu - Khả Tú
Mẹ Văn Hương
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Chiếc Xuồng Thiên Hương - Minh Luân
Dấu Vết Tình Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bạc Trắng Lửa Hồng Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Mưa Nửa Đêm Phương Thanh
Xin trả cho em Quang Minh - Diễm Quỳnh