Nhạc Trữ Tình

Đò qua bến sông Cẩm Ly - Nguyễn Kha Thi
Sông quê VŨ HẢI
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Lê Tiến Ngọc
Tình Đời Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên
Mưa Rừng ft Ngọc Sơn
Mẹ Từ Bi Sa Huỳnh
Hỡi Người Tình Phước Lộc