Nhạc Trữ Tình

Phận Đời Công Nhân Trần Thu Thảo
Hoàng Hôn Màu Nhớ Tina Ngọc Nữ
Tình Yêu Cách Trở Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Ăn Năn Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền