Nhạc Trữ Tình
Nếu Xa Nhau Lê Anh Dũng - Hà Trần
Hạ Nhớ Người Thương Lan Vy - Alex Châu
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Chuyện Ba Người Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Chúa Mãi Thương Con Linh Mục Quang Lâm
Đắp Mộ Cuộc Tình Nguyễn Thành Viên
Màu Tím Hoa Xưa Ngô Diễm My
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan