Nhạc Trữ Tình

Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt
Tâm Niệm Phật Thích Trung Đạt
Thầm yêu Quách Sỹ Phú
Nội tôi Lâm Gia Bảo
Vọng cổ buồn Lâm Gia Bảo
Con Đê Chung Tình Ngọc Kiều Oanh
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Mẹ Yêu Con Anh Khang
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Tội tình Nguyễn Minh Anh
Việt Nam Cố Lên Hoàng Hồ Ngọc Hải
Ai Cũng Như Ai Tuấn Quang - Hoang Chuong