Nhạc Trữ Tình

Cha Tôi Lê Sang
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Thu Thảo
Đôi Ngã Chia Ly Khưu Huy Vũ - Hà Thúy Anh
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Gà Gáy Vu Quy Văn Hương
Mưa miền Tây Mạnh Linh
Trời Đông Belem Linh Mục Quang Lâm
Thao Thức Vì Em Hoàng Tú Minh
Quê em mùa nước lũ Lâm minh - VŨ HẢI