Nhạc Trữ Tình

LK Cánh Thiệp Đầu Xuân Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Dấu Chân Kỷ Niệm Tuấn Quang - Bảo Vân
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Sao đổi ngôi Quang Đăng
Chuyến Đò Không Em Lâm Bảo Phi - Hải Vy
Êm Nguyên Hà
Câu Chuyện Đầu Năm Kim Thoa (Hoa Hậu)
Cuốn trôi Tuyết Mai
Người Xưa Tuấn Quang - Quoc Vo