Nhạc Trữ Tình

Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phạm Bảo Khánh
Đồng Vợ Đồng Chồng Nhã Ca - Lưu Thanh Vũ
Đường Tím Bằng Lăng Bảo Hưng - Như Hoa
Mùa Thu Yêu Đương Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Thu Sầu Hàn Thái Tú
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
Quán Nửa Khuya Hồng Hạnh Bolero
Về dưới mái nhà (ft Đăng Anh) Đăng Anh - Hoàng Mai Trang