Nhạc Trữ Tình

Nếu Em Đừng Hẹn Lâm Hoài Phong
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
Lênh Đênh Phận Buồn Hương Ngọc Vân
Lời Hứa Ngày Xưa Đoàn Việt Phương
Tình Yêu Ta Trao Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Xin Tình Ngài Linh Mục Quang Lâm
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Đò Sang Ngang Võ Hoàng Lâm