Nhạc Trữ Tình

Thương Nhớ Người Dưng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tiếng Đàn Hoàng Mai Trang
Giọt Lệ Sầu ploong thiết
Sến Lâm Sơn
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh
Tình Xưa Trang Anh Thơ
Tết Miền Tây Châu Trường Phúc
Hương Quê Trang Anh Thơ - Hồ Quang Lộc
Giận Hờn ploong thiết
Sao Anh Nỡ Đành Quên Đàm Vĩnh Hưng