Nhạc Trữ Tình

Đôi Ngã Chia Ly Khưu Huy Vũ - Hà Thúy Anh
Ngày Em Đi Ân Thiên Vỹ
Ơn Thầy Bùi Tuyết Mai
Người phu kéo mo cau Quốc Đại - Phương Lan
Dấu Tình Sầu Dương Ngọc Thái
Mưa Rừng Ngọc Sơn
Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Lý kéo đờn Hữu Thọ
Giận Mà Thương Lê Sang - Kim Chi
Chiều Cuối Tuần Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan