Nhạc Trữ Tình

Lan Và Điệp 5 Hương Ngọc Vân
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Đường Tím Bằng Lăng Đào Phi Dương - Cẩm Như
Ru Xưa Quốc Quốc
Đò dọc Thùy Dương
Về Quê Ngoại Thế Anh - La Tùng
Bài thánh ca buồn Đình Phước
Đừng Nói Xa Nhau Bảo Hưng - Như Hoa
Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Hoa Tím Người Xưa Tina Ngọc Nữ