Nhạc Trữ Tình

Huế và em Trang Anh Thơ
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Sóng Hương Giang Thi Phượng
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Thu Thảo
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Lk Lan Và Điệp Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Vợ Tôi Bảo Trung
Mẹ là ai Đinh Thiên Hương
Cây Vỹ Cầm Khánh Linh
Ngày Đá Đơm Bông Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
Góc Quán Khuya Bảo Nguyên
Ngại Ngùng Lâm Chấn Huy