Nhạc Trữ Tình
Cõi nhớ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Vắng Anh Nguyên Hà
Say Nguyên Hà
Vừa Duyên Nguyên Hà
Bến Sông Buồn Dương Chấn Huy
Khúc Ca Tình Sầu Hà My - Hoàng Công Danh
Giận Hờn Hoàng Công Danh
Cánh Cò Và Dòng Sông Thùy Dương - Hoàng Công Danh
Ngọn Trúc Đào Huyền Trang - Hoàng Công Danh
Tiền Hoàng Công Danh