Nhạc Trữ Tình

Bóng Chiều Vũ Phong Sơn
Ngày Không Em Trường Bảo - Thảo My
Mình Ơi Tuyết Vân Hà
Nhớ Ngoại Phi Bằng
Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Tình Xa Tầm Với Võ Hoàng Lâm
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Mong Chờ Hồng Quyên
LK Xin Mãi Còn Yêu Họa Mi - Ái Vân
Nhớ Nhau Hoài Cao Sỹ Hùng
Ngày Mùa (Live) nhóm con gái
Ngàn Năm Yêu Đương Ân Thiên Vỹ - Trinh Tuyết Hương