Nhạc Trữ Tình

Mẹ Tôi (Live) Hồng Gấm
XIN MỘT TẤM LÒNG Nguyễn Kiều Oanh
Ký Ức Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Ấm Chiều Quê Công Hoan - Diệu Thắm
Áo Mới Cà Mau Hồng Tươi
Tôi muốn hát Trần Xuân
Bé Bầu Vợ Tui Trương Y Du
Đò Sang Ngang Văn Hương
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Thu Sầu Mộc Giang