Nhạc Trữ Tình

Ru Xưa Quốc Quốc
Đò dọc Thùy Dương
Về Quê Ngoại Thế Anh - La Tùng
Bài thánh ca buồn Đình Phước
Đừng Nói Xa Nhau Bảo Hưng - Như Hoa
Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Hoa Tím Người Xưa Tina Ngọc Nữ
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm
Chúa Là Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu