Nhạc Trữ Tình

Cây Vỹ Cầm Khánh Linh
Hồng Nhan Trúc Chi
Mùa Mưa Đi Qua Lâm Bảo Phi
Ngày Ta Vui Cưới Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Đừng Lìa Xa Em Hồng Hạnh
Phượng Buồn Trường Sang
Sầu Tím Thiệp Hồng Tuyết Nhung - Trường Sang
Đèn Khuya Trường Sang
Mừng Tuổi Mẹ Ngô Quốc Linh
Thao Thức Vì Em Tuyết Nhung - Trường Sang