Nhạc Trữ Tình

Ngày Không Em Khánh Duy Khương
Sao Trời Làm Gió Khánh Duy Khương
Nghèo Khánh Duy Khương - Nguyễn Phú Quý
Dang Dở Thanh Hoa
Khổ Qua Đèo Nguyễn Linh
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Hai Phương Trời Một Nỗi Nhớ Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
Về Cần Thơ Hồ Hồng Sơn
Khóc cùng dòng sông Hồ Hồng Sơn
Chúc Xuân Bảo Nguyên