Nhạc Trữ Tình

Đừng Bỏ Anh Mà Đi Ngô Quốc Linh - Sơn Ngọc
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Còn Mãi Lời Ru Lâm Hoàng Nghĩa
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Đom Đóm Tùng Anh - Quỳnh Như
Sao biển Đông Dương
Nói Với Người Tình Lê Sang - Anh Kim