Nhạc Trữ Tình

Tình Nhớ Thiên An - Lệ Hồng
Thà Trắng Thà Đen Trương Phi Hùng
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Người Đi Ngoài Phố Trương Phi Hùng
Lk Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan - Various Artists
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tình cha VŨ HẢI