Nhạc Trữ Tình

Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê
Bầu Trời BêLem Linh Mục Quang Lâm
Tình Đã Phôi Pha Micae Lê Hùng
Hoa sứ nhà nàng Đang cập nhật
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha
Lý mười thương Vân Khánh - Trung Hậu
Bé Bầu Vợ Tui Trương Y Du
Phận bạc Đào Phi Dương
Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
Đường Về Hai Thôn Khánh Bình - Ánh Linh
Ly Rượu Mừng Linh Mục Quang Lâm