Nhạc Trữ Tình
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
Thương cha Tiểu Linh - Hồng Phượng
Khóc thầm Trường Sơn
Nhạt nắng Anh Thư Nguyễn
Hồng nhan Tuấn Quang
Cay Đắng Đời Tôi Lâm Hoài Phong
Người Đã Quên Giao Linh - Tố My
Dù Anh Nghèo Tố My - Minh Luân
Trách Người Duy Minh - Lâm Bảo Dương
Cỏ úa Nhật Khánh