Nhạc Trữ Tình

LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Đàn Tranh Mạ Đăng Thuật
Thư cuối Vân Quang Long
Hạnh Phúc Quanh Đây Mạnh Linh - Ngô Quốc Linh