Nhạc Trữ Tình

Nàng Thơ Xứ Huế Trần Nguyên Thắng
Đam Mê Ngọc Hân
Em Là Tất Cả Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Trên dòng sông nhỏ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Noel Vui Vũ Hoàng
Cạn Chén Men Cay Khưu Huy Vũ
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Thương Thầm Dương Nghi Đình
Người Già Và Em Bé Đàm Vĩnh Hưng
Sống Giả Cao Hoàng Nghi
Noel Tình Nồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng