Nhạc Trữ Tình

Cõi Nhớ Quỳnh Như
Hai Mùa Noel Hồng Gấm
Thấu Hiểu Tình Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Mẹ từ bi Khang Lê
Đoạn Tuyệt Ân Thiên Vỹ
Lý kéo đờn Hữu Thọ
Nàng Sơn Ca Thái Hòa - Diệu Thắm
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Ân Tình Mẹ Yêu Linh Mục Quang Lâm