Nhạc Trữ Tình

Lời Ru Quốc Quốc
Sầu Tím Thiệp Hồng Tuyết Nhung - Trường Sang
Hồn Quê Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Bọt Biển Chế Thanh
Đường Tím Bằng Lăng Đào Phi Dương - Cẩm Như
Tân Cổ Ngại Ngùng Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Xin Trả Lại Thời Gian Dương Hồng Loan
Bọt Biển Hồng Ân
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen